over Monique


…’De schilderijen van Monique passen in de figuratieve traditie maar hoewel de meeste afzonderlijke elementen herkenbaar zijn blijft de inhoud ook iets raadselachtigs behouden. Dat is dan ook meteen een van de aantrekkelijke aspecten in het oeuvre. De voorstelling streelt ons belevingsvermogen zonder dat de schilderijen een behoefte creëren om uitgelegd te worden. De schilderijen van Monique Wolbert passen niet direct in een bepaalde stijl of stroming. Ze heeft een persoonlijke symbolentaal ontwikkeld waarin met een zekere regelmaat vormen en motieven terugkeren en geven de kijker de mogelijkheid om zelf verhaal te maken en betekenis toe te kennen zonder dat dit hoeft overeen te komen met de visie van de maker. Het maakt het ook eenvoudiger om een schilderij in eerste instantie als een esthetische belevenis te ervaren. Composities met vormen, lijnen, kleuren, figuren waarbij duidelijk wordt ervaren dat het om meer gaat dan een ‘mooi’ plaatje.’..

(tekst Drs Jaap Nijstad)

let me sleep in late (.4 x .4)